Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejňovanie dokumentov

Zmluvy

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
Č-22-2016 Zmluvy - Mestské kultúrne stredisko KVD KVD 1,11 EUR 28.07.2016 15.12.2016
37-MSDK-2015 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 10,00 EUR 01.07.2015
Dodatok č.1 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme účinnosť kolektívnej zmluvy do 30.06.2015 0,00 EUR 30.06.2015
25/2015/MSKS Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o vykonaní kultúrneho programu divadelné predstavenie Žabí kráľ 250,00 EUR 23.06.2015
24/2015/MSKS Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o vykonaní kultúrneho programu divadelné predstavenie O Jankovi Polienkovi 250,00 EUR 23.06.2015
23/2015/MSKS Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2015 poskytnutie dotácie prijímateľovi zo štátneho rozpočtu - Bomburová šabľa 2015 1,00 EUR 19.06.2015
22/2015/MSKS Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2015 poskytnutie dotácie prijímateľovi zo štátneho rozpočtu - Chalupkovo Brezno 2015 1,00 EUR 19.06.2015
35-MSDK-2015 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 10,00 EUR 18.06.2015
32-MSDK-2015 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 15,00 EUR 11.06.2015
21/2015/MSKS Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o vykonaní kultúrneho programu predstavenie PRÍBEH VÍLY A ŠKRIATKA 250,00 EUR 10.06.2015
34-MSDK-2015 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 5,00 EUR 05.06.2015
33-MSDK-2015 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 30,00 EUR 30.05.2015
20/2015/MSKS Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o reklamne spolupráci zabezpečenie reprezentácie, resp. reklamy na podujatí Dni mesta Brezno 3,00 EUR 30.05.2015
29-MSDK-2015 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 80,00 EUR 28.05.2015
31-MSDK-2015 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 100,00 EUR 22.05.2015
19/2015/MSKS Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o reklamnom partnerstve vykonanie reklamy 18,00 EUR 22.05.2015
30-MSDK-2015 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 200,00 EUR 20.05.2015
18/2015/MSKS Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o spolupráci spolupráca na projekte Letný Bažant 2015 Kinematograf 20105 0,00 EUR 19.05.2015
17/2015/MSKS Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Dohoda o spolupráci č.171/2014 priebežné, súvislé a záverečné odborné (neučiteľské) praxe študentov FF UMB 0,00 EUR 19.05.2015
25-MSDK-2015 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 70,00 EUR 13.05.2015
23-MSDK-2015 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 100,00 EUR 06.05.2015
27-MSDK-2015 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 35,00 EUR 06.05.2015
16/2015/MSKS Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Hromadná licenčná zmluva udelenie licencie - súhlasu používateľovi 0,00 EUR 05.05.2015
26-MSDK-2015 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 5,00 EUR 05.05.2015
15/2015/MSKS Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o vykonaní kultúrneho programu predstavenie Smejko a Tanculienka 550,00 EUR 01.05.2015
20-MSDK-2015 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 10,00 EUR 28.04.2015
24-MSDK-2015 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 30,00 EUR 25.04.2015
14/2015/MSKS Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o vykonaní kultúrneho programu predstavenie Havo Slavo 250,00 EUR 23.04.2015
13/2015/MSKS Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o vykonaní kultúrneho programu predstavenie Zlatovláska 250,00 EUR 23.04.2015
12/2015/MSKS Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o vykonaní kultúrneho programu uskutočnenie divadelného predstavenia STAROBA 200,00 EUR 21.04.2015
22-MSDK-2015 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 10,00 EUR 21.04.2015
21-MSDK-2015 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 5,00 EUR 21.04.2015
3/2015/TIK Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o zabezpečení predaja vstupeniek predpredaj vstupeniek 0,00 EUR 16.04.2015
19-MSDK-2015 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 50,00 EUR 11.04.2015
9/2015/MSKS Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o vykonaní kultúrneho programu divadelné predstavenie Kráľ drozdia brada 0,00 EUR 09.04.2015
1 0,00 EUR 09.04.2015
10/2015/MSKS Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o vykonaní kultúrneho programu divadelné predstavenie O kozliatkach 0,00 EUR 09.04.2015
11/2015/MSKS Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o vykonaní kultúrneho programu divadelné predstavenie Dlhý široký a bystrozraký 0,00 EUR 09.04.2015
18-MSDK-2015 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 20,00 EUR 09.04.2015
01/2015 Dodatok Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Mandátna zmluva - Dodatok k Mandátnej zmluve č. 01/2015 0,00 EUR 25.03.2015
01/2015 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Dodatok č. 01/2015 k Mandátna zmluva č. 10/2011 0,00 EUR 25.03.2015
17-MSDK-2015 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 10,00 EUR 25.03.2015
16-MSDK-2015 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 30,00 EUR 17.03.2015
15-MSDK-2015 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 70,00 EUR 17.03.2015
14-MSDK-2015 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 35,00 EUR 12.03.2015
7/2015/MSKS Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o spolupráci divadelné predstavenie Radošinského naivného divadla 0,00 EUR 10.03.2015
12-MSDK-2015 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 150,00 EUR 10.03.2015
6/2015/MSKS Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2015 poskytnutie dotácie prijímateľovi zo štátneho rozpočtu 0,00 EUR 10.03.2015
09-MSKS-2015 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 110,00 EUR 10.03.2015
8/2015/MSKS Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o spolupráci realizácia koncertných vystúpení 0,00 EUR 10.03.2015
11-MSDK-2015 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 140,00 EUR 07.03.2015
08-2015-MSDK Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 200,00 EUR 28.02.2015
10-MSDK-2015 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 60,00 EUR 26.02.2015
2/2015/TIK Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o zabezpečení predaja vstupeniek predpredaj vstupeniek 0,00 EUR 24.02.2015
06-MSDK-2015 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 30,00 EUR 24.02.2015
07-MSDK-2015 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 20,00 EUR 21.02.2015
1/2015/Auto Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla poistenie motorového vozidla 89,69 EUR 19.02.2015
1/2015/TIK Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o zabezpečení predaja vstupeniek predaj vstupeniek 0,00 EUR 19.02.2015
2015 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 0,00 EUR 13.02.2015
5/2015/MSKS Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o spolupráci divadelné predstavenie Radošinského naivného divadla 0,00 EUR 12.02.2015
05-MSDK-2015 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 10,00 EUR 12.02.2015
4/2015/MSKS Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 0,00 EUR 05.02.2015
3/2015/MSKS Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o umeleckom výkone umelecké vystúpenie skupina Volnij Don 0,00 EUR 03.02.2015
2/2015/MSKS Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Servisná zmluva 24 hodinový servis na zariadení elektrického zabezpečovacieho systému 0,00 EUR 31.01.2015
1/2015/MSKS Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o sprostredkovaní koncertu koncert 0,00 EUR 27.01.2015
03-MSDK-2015 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 5,00 EUR 23.01.2015
04-MSDK-2015 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 60,00 EUR 20.01.2015
6 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o závodnom stravovaní dodávanie jedla pre účely závodného stravovania 0,00 EUR 16.01.2015
6 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Dodatok k zmluve o závodnom stravovaní dodávanie jedla pre účely závodného stravovania 0,00 EUR 16.01.2015
02-MSDK-2015 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 35,00 EUR 15.01.2015
01-MSDK-2015 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 60,00 EUR 14.01.2015
21/2014/MSKS Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o spoluorganizovaní umeleckého programu divadelné predstavenie 0,00 EUR 30.12.2014
64-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 35,00 EUR 16.12.2014
62-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 70,00 EUR 12.12.2014
65-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 270,00 EUR 12.12.2014
63-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 20,00 EUR 02.12.2014
6/2014/TIK Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o zabezpečení predaja vstupeniek predaj vstupeniek 0,00 EUR 02.12.2014
5/2014/TIK Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o zabezpečení predaja vstupeniek predaj vstupeniek 0,00 EUR 02.12.2014
20/2014/MSKS Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o účinkovaní účinkovanie na Ondrejskom jarmoku 120,00 EUR 28.11.2014
61-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 20,00 EUR 19.11.2014
19/2014/MSKS Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o vykonaní kultúrneho programu divadelné predstavenie Snehulienka a sedem trpaslíkov 270,00 EUR 13.11.2014
59-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 200,00 EUR 11.11.2014
60-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 50,00 EUR 08.11.2014
18/2014/MSKS Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o spolupráci divadelné predstavenie Láska 0,00 EUR 31.10.2014
57-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 20,00 EUR 31.10.2014
17/2014/MSKS Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o spoluorganizovaní umeleckého programu kompletné zabezpečenie divadelného predstavenia Štyria na Kanape 0,00 EUR 30.10.2014
4/2014/TIK Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o zabezpečení predaja vstupeniek predpredaj vstupeniek na divadelné predstavenie DO NAHA 0,00 EUR 29.10.2014
58-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 100,00 EUR 29.10.2014
54-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 30,00 EUR 25.10.2014
16/2014/MSKS Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Darovacia zmluva dokumentácia súťaže Bomburova šabľa 0,00 EUR 22.10.2014
53-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 35,00 EUR 17.10.2014
55-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 30,00 EUR 17.10.2014
15/2014/MSKS Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytnutí stravovacích služieb poskytnutie ubytovania a stravovacích služieb 0,00 EUR 16.10.2014
56-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 60,00 EUR 16.10.2014
52-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 70,00 EUR 15.10.2014
14/2014/MSKS Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Darovacia zmluva darovanie finančného daru za účelom podpory prípravy a organizácie 47.ročníka Chalupkovho Brezna 500,00 EUR 10.10.2014
13/2014/MSKS Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o spolupráci záväzok poskytovateľa, že bude ako realizátor akcie Chalupkovo Brezno 2014 zabezpečovať organizáciu a priebeh predmetnej akcie 0,00 EUR 09.10.2014
12/2014/MSKS Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Príkazná zmluva vykonanie činností súvisiacich s realizáciou akcie Chalupkovo Brezno 2014 0,00 EUR 09.10.2014
51-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 20,00 EUR 09.10.2014
49-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 30,00 EUR 09.10.2014
48-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 120,00 EUR 09.10.2014
Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov predĺženie doby platnosti Zmluvy 0,00 EUR 07.10.2014
2 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov predĺženie doby platnosti Zmluvy 0,00 EUR 07.10.2014
50-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 5,00 EUR 04.10.2014
1 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Dodatok č. 1 k Zmluve o dileo zmena čl. VI bod 2 0,00 EUR 04.10.2014
Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Dodatok č. 1 k Zmluve o dileo zmena čl. VI bod 2 0,00 EUR 04.10.2014
11/2014/MSKS Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o dielo choreografické zabezpečenie krajskej súťažnej prehliadky - Festival folklórnych súborov 180,00 EUR 04.10.2014
10/2014/MSKS Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o dielo oprava javiskového zdvíhacieho a súvisiaceho zariadenia v zmysle správy o odbornej prehliadke 0,00 EUR 02.10.2014
9/2014/MSKS Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o zabezpečení predaja vstupeniek predpredaj vstupeniek na kultúrno spoločenské podujatie Festival folklórnych súborov 0,00 EUR 30.09.2014
47-2014-MsDK Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 0,00 EUR 19.09.2014
46-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 20,00 EUR 10.09.2014
45-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 10,00 EUR 09.09.2014
15/2014/PP Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o dielo umelecký prednes v priestoroch Synagógy 0,00 EUR 26.08.2014
8/2014/MSKS Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý nájom nebytových priestorov 0,00 EUR 08.08.2014
43-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 40,00 EUR 06.08.2014
42-MsDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 5,00 EUR 05.08.2014
3/2014/TIK Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o spolupráci spolupráca zmluvných strán pri distribúcii a predaji Karty Horehronca 0,00 EUR 31.07.2014
14/2014/PP Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o vykonaní kultúrneho programu divadelné predstavenie Mišo a kamaráti na prázdninách 150,00 EUR 26.07.2014
41-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 20,00 EUR 25.07.2014
2/2014/TIK Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o poskytovaní služieb pri zabezpečení predaja vstupeniek technický prístup do systému predpredaj.sk 0,00 EUR 24.07.2014
13/2014/PP Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o účinkovaní divadelné predstavenie O Katarínke 0,00 EUR 18.07.2014
12/2014/PP Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o vykonaní kultúrneho programu uskutočnenie divadelného predstavenia O Červenej čiapočke 0,00 EUR 18.07.2014
7/2014/MSKS Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu poskytnutie dotácie 0,00 EUR 16.07.2014
11/2014/PP Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o vykonaní kultúrneho programu uskutočnenie divadelného predstavenia Žabia princezná 270,00 EUR 12.07.2014
6/2014/MSKS Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Hromadná licenčná zmluva udelenie licencie - súhlas používateľovi na použitie hudobných diel 0,00 EUR 11.07.2014
40-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 0,00 EUR 04.07.2014
10/2014/PP Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o dielo umelecký prednes v priestoroch synagógy 100,00 EUR 27.06.2014
39-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 5,00 EUR 20.06.2014
38-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 15,00 EUR 18.06.2014
37/2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 20,00 EUR 17.06.2014
5/2014/MSKS Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky podpora realizácie projektu s názvom Premeny mesta 0,00 EUR 10.06.2014
8/2014/PP Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o vykonaní kultúrneho programu divadelné predstavenie Dubkáčik a Budkáčik 370,00 EUR 04.06.2014
36-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 10,00 EUR 03.06.2014
4/2014/Bomburova šabľa Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky poskytnutie dotácie prijímateľovi zo štátneho rozpočtu - Bomburova šabľa 1,00 EUR 30.05.2014
3/2014/Chalupkovo Brezno Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky poskytnutie dotácie prijímateľovi zo štátneho rozpočtu - Chalupkovo Brezno 1,00 EUR 30.05.2014
2/2014/Dni mesta Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o dielo vystúpenie skupiny Lauko band Dni mesta Brezno 50,00 EUR 28.05.2014
35-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 10,00 EUR 27.05.2014
33-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 800,00 EUR 22.05.2014
34-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 70,00 EUR 21.05.2014
7/2014/PP Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o umeleckom vystúpení vystúpenie 0,00 EUR 10.05.2014
32-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 30,00 EUR 08.05.2014
31-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 10,00 EUR 06.05.2014
29-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 60,00 EUR 06.05.2014
30-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 50,00 EUR 06.05.2014
28-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 70,00 EUR 06.05.2014
5/2014/PP Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o spoluorganizovaní umeleckého programu divadelné predstavenie Kto zhasol 0,00 EUR 01.05.2014
27-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 5,00 EUR 26.04.2014
26-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 70,00 EUR 25.04.2014
25-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 10,00 EUR 16.04.2014
2006 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov 0,00 EUR 16.04.2014
5/2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov zmena nájomného Čl.III 0,00 EUR 15.04.2014
4/2014/PP Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o vykonaní kultúrneho programu koncert skupiny Abba world revival Dni mesta 2,40 EUR 15.04.2014
22-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 30,00 EUR 10.04.2014
24-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 140,00 EUR 10.04.2014
23-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 140,00 EUR 10.04.2014
21-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 35,00 EUR 04.04.2014
18-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 60,00 EUR 28.03.2014
19-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom 25,00 EUR 28.03.2014
ŠS/MYHH/1/2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o reklame uverejňovanie inzercie v periodiku MY Horehronie 0,00 EUR 25.03.2014
ŠS/MYHH/2/2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o reklame uverejňovanie inzercie v periodiku MY Horehronie 0,00 EUR 22.03.2014
17-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 50,00 EUR 15.03.2014
3/2014/PP Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o sprostredkovaní a uskutočnení divadelného predstavenia vystúpenie interpreta Fíha tralala 0,00 EUR 15.03.2014
16-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 70,00 EUR 11.03.2014
15-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 0,00 EUR 06.03.2014
1/2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Dodatok č. 1 úprava znenia zmluvy 0,00 EUR 27.02.2014
14-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 25,00 EUR 27.02.2014
1 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Dodatok č. 1 k Zmluve o distribúcii vstupeniek a prenájme rezervačného a predajného systému OVEx Tickets úprava znenia zmluvy 0,00 EUR 27.02.2014
ŠS/TIK/02/11 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Dodatok č. 1 k Zmluve o distribúcii vstupeniek a prenájme rezervačného a predajného systému OVEx Tickets úprava znenia zmluvy 0,00 EUR 27.02.2014
13-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 40,00 EUR 25.02.2014
2/2014/PP Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o spoluorganizovaní umeleckého programu program One man show 0,00 EUR 21.02.2014
12-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 10,00 EUR 21.02.2014
2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Kolektívna zmluva rok 2014 0,00 EUR 21.02.2014
11-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 10,00 EUR 14.02.2014
10-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 60,00 EUR 13.02.2014
09-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 30,00 EUR 13.02.2014
1/2014/PP Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o umelecké dielo koncert speváčky Szidi Tobias 0,00 EUR 11.02.2014
08-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 10,00 EUR 08.02.2014
07-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 40,00 EUR 08.02.2014
1/2014/Techem Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o spracúvaní osobných údajov úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení ochrany osobných údajov 0,00 EUR 08.02.2014
06-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 5,00 EUR 08.02.2014
5-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 5,00 EUR 04.02.2014
1-2014-MR Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o dielo servis a kontrola prijímacích miest metského rozhlasu 0,00 EUR 31.01.2014
SSE-1-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o združenej dodávke elektriny číslo 0091014792 elektrina 0,00 EUR 28.01.2014
04-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 20,00 EUR 23.01.2014
03-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 200,00 EUR 23.01.2014
02-MSDK-2014 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 10,00 EUR 14.01.2014
1/2014/TIK Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o spoluúčasti na vydávaní periodika Kam v Brezne spoluúčasť na vydávaní mesačníka Kam v Brezne 0,00 EUR 14.01.2014
01-MSDK-2014 Mesto Brezno v zastúpení Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 30,00 EUR 14.01.2014
1 Mesto Brezno v zastúpení Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, 977 01 Brezno Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 0,00 EUR 03.01.2014
7-2013-MSKS Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o vzájomnej spolupráci vzájomná spolupráca 0,00 EUR 03.01.2014
6-2013-MSKS Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o vzájomnej spolupráci vzájomná spolupráca 0,00 EUR 31.12.2013
5-2013-MSKS Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o vzájomnej spolupráci vzájomná spolupráca 0,00 EUR 31.12.2013
4-2013-MSKS Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o vzájomnej spolupráci vzájomná spolupráca 0,00 EUR 31.12.2013
3-2013-MSKS Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o vzájomnej spolupráci vzájomná spolupráca 0,00 EUR 31.12.2013
2-2013-MSKS Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva o vzájomnej spolupráci vzájomná spolupráca 0,00 EUR 31.12.2013
3/2013 Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, Brezno Zmluva č. 2/2013, o zabezpečení predaja vstupeniek predpredaj vstupeniek na kultúrno spoločenské podujatia 0,00 EUR 21.12.2013
72-MSDK-2013 Mesto Brezno v zastúpení Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 25,00 EUR 11.12.2013
71-MSDK-2013 Mesto Brezno v zastúpení Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 35,00 EUR 05.12.2013
70-MSDK-2013 Mesto Brezno v zastúpení Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 10,00 EUR 22.11.2013
69-MSDK-2013 Mesto Brezno v zastúpení Mestské kultúrne stredisko, Švermova 7, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov krátkodobý prenájom nebytových priestorov 5,00 EUR 20.11.2013